Dossier welzijn op het werk: Deel 1 – Maak je HR-beleid zomerklaar

Dossier welzijn op het werk: Deel 1 – Maak je HR-beleid zomerklaar


  • 23 februari 2022
  • xtra
  • Happy@work

Het is een publiek geheim dat de pandemie het rekruteringsproces volledig hertekend heeft en elke organisatie zal zich vanuit de eigen cultuur op een of andere manier aanpassen. Anderzijds is het van kapitaal belang dat we beseffen dat de coronacrisis ook een enorme verschuiving in de prioriteiten van tal van kandidaten heeft veroorzaakt.

Uit dit rapport van het World Economic Forum blijkt dat kandidaten work-life balans, flexibiliteit en mentale gezondheid vooropstellen bij hun toekomstplannen op gebied van werk.

Als werkgever en HR-verantwoordelijke is het moment aangebroken om deze conclusies de nodige aandacht te schenken en te bekijken hoe de employer value proposition op die nieuwe realiteit kan worden afgestemd. Het gaat echter om veel meer dan het loonaanbod. Het spreekt voor zich dat die verwachtingen van kandidaten ook maar beter kunnen worden vertaald in je employer branding. Het kan morgen het verschil maken tussen de ideale kandidaat vinden, binden en boeien en hem of haar verliezen aan een concurrent.

Dit vinden kandidaten post-corona belangrijk op en buiten de werkvloer:

De flexibiliteit om zelf de juiste work-life balans te organiseren

Kandidaten verkiezen werkgevers die post pandemie flexibiliteit inschalen in zowel locatie als tijd. Maar liefst 41% van de werknemers zijn zelfs bereid om een lager loon te aanvaarden in ruil voor een meer hybride werkschema en 47% is zelfs bereid zijn huidige job ervoor op te geven.

Die flexibiliteit is een belangrijk argument voor een groot aantal werknemers die de zorg voor kinderen of familieleden voor hun rekening nemen.

Anderzijds is het goed nieuws dat de mogelijkheid tot flexibel werken een positieve impact heeft op retentie en engagement. Die flexibiliteit kan je als werkgever in tal van vormen aanbieden:

  • Een bevraging om te definiëren welke functies zich lenen tot flexibel(er) werken
  • Aangepaste training van leidinggevenden hoe om te gaan met telewerk en andere vormen van flexibel werken

Steeds meer organisaties schuiven op naar een resultaatgerichte werkomgeving en mindset, waar medewerkers worden geëvalueerd op output en resultaten en steeds minder op hoe lang en waar ze werken.

Bewaken van waarden en DNA zodat medewerkers zich meer verbonden voelen

Kandidaten verkiezen vandaag werkgevers die hun waarden delen en organisaties wiens missie en doel aligneren met hun eigen overtuiging.

Recruiters krijgen post-corona meer en meer vragen over hun initiatieven en mogelijkheden op dat vlak en de meerderheid van de kandidaten nemen het mee in hun evaluatie van potentiële werkgevers en dat geldt zeker voor jongere kandidaten, die zich meer geëngageerd tonen wanneer er bij hun werkgever een inclusieve cultuur bestaat.

Focus op well-being, zowel op als naast de werkvloer

Het zich goed voelen is vandaag een belangrijk criterium voor werknemers bij het kiezen van een nieuwe job en tweederde vindt het vandaag zelfs prioritair. Medewerkers dragen post-pandemie het zich veilig voelen en welzijn op het werk hoog in het vaandel. Meer nog: 2 op de 5 kandidaten hadden tijdens de coronacrisis meer mentale ondersteuning gewenst.

> We zien dat werkomgevingen waar mentale gezondheid voldoende aandacht krijgt voor meer betrokkenheid en een hogere productiviteit kunnen zorgen.

Als werkgever is het belangrijk om die boodschap via employer branding tot bij kandidaten te krijgen. Dat kan gaan van werktijd voor mentale gezondheid op en naast de werkvloer of het aanreiken van bronnen waar medewerkers professionele ondersteuning kunnen vinden.

Ontdek hier de overheidscampagne rond welzijn op het werk.

Als werkgever neem je de verwachtingen van kandidaten dus maar beter ter harte:

  • Communiceer transparant je waarden
  • Werk een proactief welzijnsbeleid uit
  • Integreer flexbiliteit in tijd en plaats
  • Het ontwikkelen van programma’s voor terugkeer naar de werkvloer versterkt je employer brand naar nieuwe kandidaten

Neem contact op en we bekijken samen hoe we daarin kunnen ondersteunen.