Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om als KMO deze crisis te overwinnen

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om als KMO deze crisis te overwinnen


  • 27 maart 2020
  • xtra
  • Xtra nieuws

Beste collega-ondernemer

Een ondernemer is meer dan het product of de dienst die hij aanbiedt, hij is in de eerste plaats ook een mens met gevoelens en emoties. Gezond ondernemen betekent dan dat je een goede balans tracht na te streven, zodat je op een menselijke en authentieke manier tot mooie resultaten kan komen. Welnu, na vele jaren ondernemen en coachen dacht ik deze oefening reeds aardig onder de knie te hebben. De uitzonderlijke omstandigheden van de afgelopen weken bleken echter een serieuze test. Als steeds trachtte ik te denken met hoofd én hart, al konden deze twee elkaar soms niet meer verstaan.

Corona houdt me overdag bezig en ’s nachts wakker, als mens én als ondernemer. Zo ben ik natuurlijk bezorgd over de gezondheid van mijn kinderen en waak ik argwanend over het welzijn van mijn familie, vrienden, collega’s, kennissen en buren. Het liefst van al stuurde ik hen allemaal naar een veilige plaats en liet ik hen pas terugkomen als het gevaar is geweken. Maar evengoed en tezelfdertijd zie ik met lede ogen toe hoe onze bedrijven worden getroffen en het werk moet worden stilgelegd. Word ik genoodzaakt om harde beslissingen te nemen en snel te schakelen om verliezen te kunnen opvangen en zo goed als mogelijk toch nog enige continuïteit te kunnen waarborgen. Om ervoor te zorgen dat we met ons volledig team na deze crisis verder kunnen bouwen aan ons Xtra-verhaal.

Dagelijks bel ik met concullega’s en zaakvoerders van tal van andere KMO’ s in Vlaanderen.  Mijn verhaal is immers ook dat van hen, ieder van ons voert zijn innerlijke strijd. Met zijn allen maken we ons dezelfde zorgen en stellen we ons dezelfde vragen. We beseffen dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten en als het schip ten onder gaat, gaan we allemaal ten onder. De crisis zal bijzonder hard in het Belgische bedrijfsleven hakken, zoveel is zeker. Maar vandaag stel ik je de vraag als collega-ondernemer: gaan we hierop wachten of gaan we er samen iets aan doen?

Elke crisis brengt kansen met zich mee en ik zie in deze crisis een kans op verbondenheid. Laat ons samen de regie in handen nemen. Zowel grote bedrijven als KMO ’s zijn belangrijk voor onze economie en uiteraard is het belangrijk dat ook de groteren overleven, dat gun ik hen evenzeer. Maar wij als KMO’s moeten ervoor zorgen dat we niet tussen de mazen van het net vallen, het is de solidariteit tussen onze KMO’s die ertoe doet en van grote waarde is. Dus laten we op elkaar rekenen, elkaar wat gunnen en inzien dat het verder helpen van de belangen van een andere KMO uiteindelijk ook in het belang van jezelf is.

Op mijn steun kan je alvast rekenen.

Steven Ghesquière