Hoe een onthaalbrochure samenstellen

Hoe een onthaalbrochure samenstellen


  • 17 mei 2018
  • shauni
  • Onthaalbeleid

Een goede onthaalbrochure schrijf je vanuit het standpunt van nieuwe medewerkers, m.a.w. wat voor hen relevant is op hun eerste werkdag.

Een onthaalbrochure is het visitekaartje van je bedrijf waarbij naast de inhoud ook de vorm belangrijk is. Maak keuzes i.f.v. de huisstijl en voorzie de brochure van aantrekkelijk fotomateriaal.

De onthaalbrochure is een werkdocument, stuur deze bij naargelang de ontvangen feedback van nieuwkomers: welke informatie misten ze of wat was overbodig? Kijk verder ook regelmatig na of je info up-to-date moet brengen.
Maak een opsplitsing tussen wat men moet weten en wat extra informatie is. Een brochure met vraag-antwoord vorm leest gemakkelijker.

Structuur van je onthaalbrochure

Het scenario zal van bedrijf tot bedrijf verschillen, maar meestal is dezelfde structuur terug te vinden.

Download hier de basis voor je brochure.

Tips

  • Reglementen hou je beter apart van de onthaalbrochure, anders wordt de lectuur te zwaar
  • Bezorg de brochure liefst voor de start van de eerste werkdag, Jij bent immers ook steeds nieuwsgierig naar je eerste werkdag
  • Maak een keuze tussen één algemene brochure of brochures voor specifieke doelgroepen (stagiairs, jobstudenten, …)
  • Laat alle medewerkers kennismaken met de nieuwe onthaalbrochure
  • En tenslotte de gouden regel! Vermijd ten allen tijde overdonderen met informatie: zorg voor een centraal aanspreekpunt waar bijkomstige vragen kunnen worden gesteld en werk een draaiboek en checklists uit