Ontvang ik als uitzendkracht een eindejaarspremie?

Ontvang ik als uitzendkracht een eindejaarspremie?


  • 20 december 2019
  • lore

Het einde van het jaar nadert en dan denken we naast gezellig samen zijn voor de feesten, lekker eten en cadeautjes, ook allemaal aan onze eindejaarspremie. Maar wanneer ontvang je als uitzendkracht een eindejaarspremie? In deze blog gaan we daar dieper op in.

Heb ik als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie?

Om recht te hebben op een eindejaarspremie moet je als uitzendkracht minstens 494 uren of 65 dagen gewerkt hebben in de referteperiode. Referte, wat? Een referteperiode is een vastgestelde periode waarover gemeten wordt of je in aanmerking komt voor een finaciële tegemoetkoming of uitkering.

De referteperiode voor de eindejaarspremie begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende jaar.

Een voorbeeld: om de eindejaarspremie van 2019 te kunnen ontvangen moet je in de periode tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019 minstens 494 uren of 65 dagen als interim hebben gewerkt.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, heb je in de loop van de maand december een document van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten ontvangen. Je premie zelf zal worden uitbetaald in januari van het jaar dat volgt op de toekenning. Is dit niet het geval, dan neem je best contact op met het Fonds via 02 203 60 95.

Welke dagen tellen mee?

Alle betaalde dagen die onder contract vallen worden meegeteld. Dit zijn dus ook feestdagen, betaalde ziektedagen, klein verlet en compensatiedagen. Gelijkgestelde dagen door een arbeidsongeval komen ook in aanmerking voor de toekenning van de premie. Je moet hiervoor wel een attest van de verzekeringsmaatschappij aan het Sociaal Fonds bezorgen.

Hoeveel bedraagt die premie?

Je brutopremie is gelijk aan 8.33% van het brutoloon dat je als interim medewerker verdiende tijdens het refertejaar. Daar gaan dan nog 13.07% sociale zekerheidsbijdragen en 23.22% belasting af. Van je brutopremie zie je dus ongeveer 66% ook effectief op je rekening verschijnen.

 

Meer vragen over je eindejaarspremie? Neem dan zeker ook een kijkje op https://fondsinterim.be/eindejaarspremie/