Spring naar de inhoud
Studentenjobs: wat mag en wat niet?

Verboden beroepen voor een jobstudent

Je maakt als jobstudent deel uit van een specifieke arbeidscategorie waarbij er strikter naar veiligheid wordt gekeken. Je deed immers nog geen beroepservaring op, waardoor het risico op een arbeidsongeval groter wordt.

Preventieve maatregelen zoals een medisch onderzoek maken in de meeste gevallen een tewerkstelling als jobstudent wel mogelijk.

Echter is een tewerkstelling als jobstudent in bepaalde gevallen verboden wegens een te groot risico.
Het Koninklijk Besluit verbiedt volgens de algemene regel volgende werkzaamheden:

 • zwaar werk dat jongeren niet aankunnen (lichamelijk en/of psychisch)
 • werk waarbij jongeren onvoldoende inzicht hebben in veiligheid, onvoldoende ervaren of onvoldoende zijn opgeleid
 • gevaarlijk werk met blootstelling aan giftige, carcinogene of mutagene stoffen, ioniserende straling of extreme omgevingsfactoren (extreme koude/warmte, lawaai, trillingen)

Wens je graag een overzicht van de risico’s per beroep? Raadpleeg dan deze handige checklist.

Verder geldt er een verbod op studentenarbeid volgens bepaalde werkzaamhedenwerkplaatsen en werktuigen.

Bepaalde Procédés en werkzaamheden

 • Afbraakwerken
 • Opbouw en afbraak stellingen
 • Uitgravingen van meer dan 2m diep
 • Elektriciteit: hoogspanning
 • Gevaarlijke machines (cirkelzagen, frezen, metaalpersen,…)
 • Snoeien hoogstambomen
 • Besturen graafwerktuigen

Bepaalde werkplaatsen

 • Risico op ernstige branden of ontploffingen
 • Lokalen voor autopsiediensten, vilbeluiken, slachthuizen,…
 • Asbestgevaar

Gemotoriseerde transportwerktuigen

Algemene regel: gemotoriseerde transportwerktuigen zijn steeds verboden voor jobstudenten!
Uitzondering:
elektrische transpallet met geringe hefhoogte (enkel om een pallet te verplaatsen)
stapelaar is verboden!

Hierbij de niet limitatieve lijst van verboden werkzaamheden.
Opgelet de risicoanalyse van de gebruiker kan ook activiteiten die NIET op deze lijst staan aanduiden als niet geschikt voor jobstudenten.

Bron: Preventie en interim