Spring naar de inhoud

FAQ

Heb je vragen over je tewerkstelling via Xtra?
We maakten voor jou een samenvatting van de meest gestelde vragen.

Toch het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Neem dan contact op met jouw Xtra Consultant of mail je vraag naar info@xtra.works en we helpen je met veel plezier verder.

Uitzendarbeid

Arbeidsongeval gehad?
Hieronder lijst we op welke in orde dient te brengen na een arbeidsongeval:

• Verwittig Xtra interim zo snel mogelijk, wij moeten het ongeval binnen de 24u aangeven bij de verzekering. We ontvangen graag zo veel mogelijk informatie over je arbeidsongeval. (foto’s, getuigen,..) Dit zorgt voor een vlotte verwerking van de aangifte bij de verzekeringsmaatschappij.

• Ongeval op weg naar het werk? Verwittig dan niet enkel Xtra maar ook het bedrijf waar je tewerkgesteld bent. Indien je zelf niet in de mogelijkheid bent om het bedrijf te verwittigen kan je vragen of iemand anders dit zo snel mogelijk in orde brengt.

• Bewaar alle bewijzen van medische kosten die je hebt gemaakt naar aanleiding van je arbeidsongeval, je dient deze aan ons te bezorgen.

• De dokter die je verzorgt moet je een medisch attest bezorgen en er de duur van je arbeidsongeschiktheid op vermelden. Je dient dit attest onmiddellijk te bezorgen aan Xtra.

• Wij handelen je dossier verder af met de verzekeringsmaatschappij; loon, medisch attest, medische kosten,…
Heb je nog vragen naar aanleiding van je arbeidsongeval? Contacteer hiervoor je Xtra Consultant.

Ja, ook als uitzendkracht heb je recht op betaalde feestdagen:

Je hebt recht op alle feestdagen die vallen tijdens de duur van je uitzendcontract.

Valt de feestdag tussen 2 contracten in? Dan heb je recht op de feestdag indien dit de enige dag is die tussen de 2 contracten valt.

Valt de feestdag na je uitzendcontract?
o Minder dan 15 dagen gewerkt? Dan heb je geen recht op een betaalde feestdag.
o 15 dagen tot een maand gewerkt? Dan heb je recht op 1 betaalde feestdag die valt binnen de 14 kalenderdagen na je laatste contract.
o Meer dan een maand gewerkt? Dan heb je recht op alle betaalde feestdagen die vallen binnen de 30 kalenderdagen na je laatste contract.

10 wettelijke feestdagen

Er zijn in totaal 10 betaalde feestdagen; Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Onze-Heer-Hemelvaart, Feest van de Arbeid, Pinkstermaandag, Nationale Feestdag, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Allerheiligen, Wapenstilstand en Kerstmis.

Geen recht op een betaalde feestdag? Dan krijg je als werkzoekende een werkloosheidsvergoeding van de RVA.
Ben je aan het werk via Xtra en heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over je betaalde feestdag? Neem dan contact op met je Xtra Consultant.

Als je ziek wordt tijdens je tewerkstelling via Xtra breng jouw Xtra consultant én het bedrijf waar je tewerkgesteld bent telefonisch op de hoogte van je afwezigheid. Je doet dit steeds voor het uur waarop je normaal gezien je werkdag zou beginnen. Ga naar de dokter en bezorg ons binnen de 48 uur je afwezigheidsattest. Breng ook steeds je ziekenfonds op de hoogte. Ook wanneer je ziekteperiode verlengd wordt volg je bovenstaande procedure.

Wanneer heb je recht op gewaarborgd loon?
• Je hebt een ondertekende arbeidsovereenkomst voor de dagen dat je ziek bent
• Je hebt minimum een maand anciënniteit, hou er rekening mee dat bij elke onderbreking van meer dan 7 dagen je anciënniteit terugvalt naar 0
• Om recht te hebben op gewaarborgd loon moeten we je afwezigheidsattest binnen de 48 uur ontvangen hebben

Wanneer je geen recht hebt op gewaarborgd loon via Xtra ontvang je een ziekte-uitkering van je ziekenfonds.

Je hebt recht op een eindejaarspremie indien je tussen 1 juli van het voorbije jaar en 30 juni van het huidige jaar minimum 65 dagen of 494 uren als uitzendkracht hebt gewerkt. Als je aan de voorwaarden voldoet ontvang je in de maand december een document van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. De premie zelf wordt uitbetaald in januari van het jaar dat volgt op de toekenning.

Gelijkgestelde dagen

Alle betaalde dagen onder contract worden meegeteld, hiermee bedoelen we dus ook feestdagen, betaalde ziektedagen, klein verlet en compensatie. Volgende dagen worden niet mee opgenomen in de telling; familiaal verlof, onbetaalde ziekte, onbetaalde inhaalrust en gewettigde en ongewettigde afwezigheid.
Gelijkgestelde dagen wegens een arbeidsongeval komen ook in aanmerking voor de toekenning van de eindejaarspremie. Hiervoor dien je wel een attest van de verzekeringsmaatschappij te bezorgen aan het Sociaal Fonds.
Nog vragen over je eindejaarspremie? Neem zeker eens een kijkje op de website van het SFU.

Als uitzendkracht heb je net als vaste werknemers recht op enkel en dubbel vakantiegeld. Wanneer je dit ontvangt is afhankelijk van het statuut waaronder je werkt. Je vakantiegeld bedraagt 15,38% van je jaarlijks brutoloon

Bedienden

Wanneer je een contract hebt als bediende wordt je vakantiegeld wekelijks meebetaalt.

Arbeiders

Als arbeider ontvang je jouw vakantiegeld jaarlijks van de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie. Je ontvangt dit steeds in het jaar dat volgt op je prestaties. Om je vakantiegeld te ontvangen moet je het nummer van jouw zichtrekening meedelen aan de RJV. Meer info kan je terugvinden op de website van de RJV.

Je loon wordt wekelijks gestort op je rekeningnummer in de week die volgt op je eerste prestatie. Op dinsdag verwerken we je gepresteerde uren van de voorbije week, zodat ten laatste op vrijdag je loon op je rekening staat. Opgelet: als er een feestdag is, kan de betaling vertraging oplopen wegens sluiting van de banken. We bezorgen je ook wekelijks je loonbrief.

Je werkt bij je opdrachtgever steeds voor de afgesproken periode. Dit kunnen één of meerdere dagen zijn, wanneer je voor een langere periode bij de gebruiker werkt maken we meestal contracten per week. Je contract voorziet een proefperiode van 3 dagen, van zodra deze proefperiode is afgelopen telt je contract steeds voor de vermelde periode.

Uitzendarbeid is een vorm van terbeschikkingstelling van personeel. Als werknemer word je aangeworven door Xtra Interim maar je voert prestaties uit in de onderneming van de gebruiker. Je wordt dus niet rechtstreeks aangeworven door de onderneming waar je werkt, maar je geniet wel dezelfde rechten als de andere werknemers op het vlak van loon, arbeidstijd, bescherming tegen arbeidsongevallen of voordelen voortvloeiend uit de sociale zekerheid. Bij uitzendarbeid zijn dus steeds 3 partijen betrokken; de uitzendkracht, het uitzendbureau en de gebruiker.

Wanneer we een match hebben gevonden met je ideale job stelt Xtra Interim een tijdelijk contract voor je op. Je arbeidscontract is heel belangrijk en garandeert je rechten als werknemer.

We sommen graag voor je op welke info je op je contract kan terugvinden:

– Werkgever: Xtra Interim is je werkgever, je contract is dus een overeenkomst tussen Xtra Interim en jezelf
– Gebruiker, het bedrijf waar je tewerkgesteld zal worden, en plaats van tewerkstelling
– Jouw persoonlijke gegevens
– Te vervullen functie
– Looptijd van je contract
– Uurrooster
– Loon en eventuele extra vergoedingen

Je contract kan je, na controle, online tekenen, je dient dit steeds te doen voor aanvang van je tewerkstelling. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan zeker contact op met je Xtra Consultant.

Studenten

Het aantal resterende uren dat je nog kan werken als jobstudent kan je terugvinden op de website van student@work. Je kan je op deze website aanmelden met je eID of token om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens.

Tip: op student@work kan je een attest maken voor je toekomstige werkgever waarop het aantal resterende uren vermeld wordt. Het attest bevat een toegangscode waarmee je toekomstige werkgever het aantal beschikbare uren kan checken. De code is 3 maand geldig en de werkgever kan hierop geen details zien van je eerdere jobs.

Werken als jobstudent is een win-win situatie voor jou en voor je werkgever. Voor de werkgever is het een relatief goedkope manier om piekperiodes/vakantieperiodes op te vangen en dankzij het verminderde RSZ-tarief hou je er als student een mooi xtra’tje aan over. Je kan echter niet onbeperkt genieten van dit verminderde RSZ-tarief.

Je moet daarom rekening houden met 4 zaken:

1. Je mag maximum 600 uur per jaar werken als jobstudent, vanaf je 601ste uur gelden er hogere sociale bijdragen.

2. In bepaalde regio’s mag je maximum 240 uur per kwartaal werken, met uitzondering van de zomermaanden. Werk je toch meer dan 240 uur? Dan ontvang je geen kinderbijslag voor dat kwartaal. Twijfel je? Kijk het even na op student@work en lees er ook de meest recente informatie.

3. Je betaalt zelf geen belastingen zolang je niet meer dan 11042,86 euro per jaar verdient. Verdien je meer? Dan moet je zelf belastingen betalen.

4. Je bent niet meer fiscaal ten laste van je ouders indien je bruto jaarsalaris hoger ligt dan: 6807.50 euro (indien je ouders samen belast worden), 8620,00 euro (indien je ouders alleen belast worden), 10 207,50 euro(indien je ouders alleen worden belast en jij een handicap hebt). Als je hierover gaat ben je niet meer fiscaal ten laste en betalen je ouders meer belastingen.

Nee, van zodra je bent afgestuurd kan je niet meer werken als jobstudent. Het statuut is voorbehouden voor studenten maar er is één uitzondering:
Als je afstudeert in juni kan je wél nog werken als jobstudenten tot 30 september van het jaar waarin je bent afgestudeerd. Je kan dus nog drie maanden werken tegen verminderde sociale bijdragen.

Om te kunnen werken als jobstudent moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Wij sommen ze hieronder voor je op:

• Je bent student: om student te zijn moet je middelbaar, hoger of universitair onderwijs volgen én moet dit je hoofdactiviteit zijn.
• Je bent oud genoeg: je bent minimum 16 jaar oud of je bent 15 en je hebt de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd.
• Je mag niet werken als jobstudent op de momenten dat je verwacht wordt opleiding of andere schoolactiviteiten te volgen.

Als je deeltijds naar school gaat, kan je alleen als jobstudent werken indien:

• Je een studentenovereenkomst sluit met een andere werkgever dan die waarbij je jouw praktisch opleiding volgt.
• Je studentenjob plaatsvindt buiten de uren dat je verwacht wordt praktische/theoretische opleiding te volgen
• Je geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering ontvangt

Construct

  • Een overtuigende motivatie om in de bouwsector te werken is het allerbelangrijkste!
  • Ervaring in de bouwsector is uiteraard een voordeel, maar niet noodzakelijk
  • Ook als schoolverlater, met een bouwopleiding, helpen we je graag aan de slag
  • Jobstudenten zijn ook welkom bij Xtra Construct! Zeker wanneer je een bouwopleiding volgt, kunnen wij je bij onze klanten al van de praktijk laten proeven terwijl je een xtra’tje bijverdient!

Je kan meewerken aan projecten waarbij je ’s avonds letterlijk ziet wat je hebt opgebouwd. Da’s toch iets om fier op te zijn?
Je kan rekenen op een mooie verloning, ook als uitzendkracht geniet je van alle voordelen zoals weer- en getrouwheidszegels, inhaalrust, enz.

Vaak hebben de bedrijven waar je werkt 3 weken collectief verlof. Dat betekent dus vakantie in de mooiste periode van het jaar!
Afhankelijk van jouw persoonlijke ambitie kan je doorgroeien naar bijvoorbeeld ploegbaas, bouwplaatsmachinist,…

Je wordt geholpen door consultants met ruime ervaring in de bouwsector. Zij luisteren graag naar jouw verwachtingen en zoeken de job die het best past bij jou.

Wij hebben opdrachten voor zowel arbeiders als bedienden en dit zowel in de ruwbouw, afwerking, industriebouw, wegeniswerken, enz.

Je vindt via Xtra Construct werk als:
• wegeniswerker
• metser
• bekister
• betonhersteller
• torenkraanmachinist
• schilder
• stukadoor
• tegelzetter
• plaatser van ramen & deuren
• monteur CV en sanitair
• dakdichter (zowel hellende als platte daken)
• plaatser van zonnepanelen
• monteur industriebouw
• bouwplaatsmachinist
• vrachtwagenchauffeur
• ploegbaas
• werfleider
• …

Je mag rekenen op tewerkstelling bij een veilig en stabiel bedrijf. Ga je aan de slag via ons? Dan krijg je schoenen en kledij van topkwaliteit! Wij maken werk van een correcte en tijdige betaling. Help je een collega, vriend of familielid via ons aan een nieuwe job? Dan krijg je er van ons nog een tof cadeau bovenop! Tenslotte: wij zijn steeds makkelijk bereikbaar, ook via gsm.

We bouwen graag samen met jou aan een bloeiende carrière in de bouw!

Flexi-job

Onder het flexi-job statuut moet je geen belastingen betalen op je loon. Jouw brutoloon is dus gelijk aan het nettoloon.

Het uurloon voor een flexi-jobber wordt vastgelegd in een raamovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Vanaf 01/11/2023 is het basisloon gestegen naar 11.19 per uur (exclusief vakantiegeld) of 12.05 per uur met flexivakantiegeld inbegrepen.

Dit minimumloon is geldig voor elk paritair comité onder het statuut flexi-job.

Sinds januari 2018 heb je als gepensioneerde recht om te werken onder het flexi-job statuut. Hierdoor kunnen gepensioneerde bijverdienen zonder extra belastingen te betalen op hun inkomsten. Bovendien bouwen zij ook sociale rechten op terwijl zij werken (pensioen, vakantie, …).

Als gepensioneerde mag je meteen na je pensioen aan de slag als flexi-jobber, als je tot je pensioen minstens 4/5 werkte. Was dat tot aan je pensioen niet het geval? Dan wacht je gewoon nog 1 kwartaal om ook te kunnen werken onder dit handige statuut.

Om aan de slag te kunnen gaan onder het flexi-job statuut moet je aan enkele voorwaarden voldoen, we sommen ze hieronder voor jou op:

– Je was minstens 4/5 aan het werk bij één of meerdere werkgevers in het 3e kwartaal voorafgaand aan je flexi-job. Hierbij tellen tewerkstellingen als flexi-job, student en
gelegenheidswerknemer tellen niet mee.
– Je mag geen arbeidsovereenkomst voor 4/5 of meer hebben bij dezelfde werkgever waar je de flexi-job uitoefent.

OF:

– Je bent gepensioneerd. Op voorwaarde dat je 2 kwartalen voor je wil starten als flexi-jobber al op pensioen was.

Stel dat je nu als flexi-jobber aan de slag wil gaan dan moet je 3 kwartalen daarvoor tewerkgesteld zijn voor minimum 4/5e. Concreet betekent dit dat als je in kwartaal 4 (oktober, november, december) aan de slag wil gaan als flexi-jobber, dan moet je in kwartaal 1 van hetzelfde jaar (januari, februari, maart) minimum 4/5e gewerkt hebben.

Toch niet helemaal zeker of je in aanmerking komt om te werken als flexi? Onze consulenten helpen je graag verder!

Aanvankelijk waren flexi-jobs alleen mogelijk in horeca. Sinds januari 2018 kan je ook in andere sectoren aan de slag als flexi-jobber. Of het wel of niet is toegelaten in een sector hangt af van het paritair comité waar je onder werkt.

Wil je als flexi aan de slag gaan in de detailhandel? Dat kan! Sinds januari 2018 is het toegelaten om aan de slag te gaan in een slagerij, bakkerij, kledingzaken, kappers, …

Vacatures

Jouw droomjob gevonden op onze website?
Solliciteren kan je doen op volgende manieren:

• Vul het contactformulier in bij de vacature, onze consultants contacteren je zo snel mogelijk voor een intakegesprek
• Bij elke vacature kan je contactgegevens terugvinden, je kan onze collega’s ook steeds via deze weg contacteren

Heb je onze vacatures bekeken maar niet gevonden wat je zocht?
Zoek bij onze vestigingen naar een kantoor bij jou in de buurt, onze consultants helpen je graag in de zoektocht naar jouw droomjob!

XTRA KANTOREN

Je vindt onze kantoren op verschillende locaties doorheen Vlaanderen.
Vind een kantoor bij jou in de buurt.